Vendosen kontejneret e rinj në të gjitha memorialet në komunën e Skenderajt

𝐊𝐑𝐌 “𝐔𝐧𝐢𝐭𝐞𝐭𝐢” – Njësia Operative në Skenderaj, dje gjatë ditës i ka pajisur me kontejner të rinj të gjitha memorialet në komunën e Skenderajt, të cilat do të shërbehen konform kontratës së lidhur me Agjencionin për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës.

Gjithmonë në shërbimin tuaj.