Vazhdon shtrirja e shërbimit nga KRM “Uniteti”, tani edhe në Lubavec, Mikushnicë dhe Krasaliq

𝐊𝐑𝐌 “𝐔𝐧𝐢𝐭𝐞𝐭𝐢” – Njësia në Skenderaj, së bashku me Drejtorinë e Shërbimeve Publike kanë lidhur kontrata të reja për shërbimin dhe menaxhimin e mbeturinave me ekonomitë familjare në fshatrat Lubavec, Mikushnicë dhe Krasaliq të Skenderajt, në të njejtën kohë këto ekonomi familjare u pajisen me kontejner 120 litra.Kontejnerët janë donacion nga Komuna e Skenderajt.

Gjithmonë në shërbimin tuaj.
Të bashkangjitur keni edhe disa fotografi.
19.11.2020