Vazhdon shtrirja e shërbimit nga KRM “Uniteti”, tani edhe në Kuqicë të Skenderajt

𝐊𝐑𝐌 “𝐔𝐧𝐢𝐭𝐞𝐭𝐢” – Njësia në Skenderaj, së bashku me Drejtorinë e Shërbimeve Publike në komunën e Skenderajt kanë lidhur kontrata të reja për shërbimin dhe menaxhimin e mbeturinave me ekonomitë familjare në fshatin Kuqicë të Skenderajt, në të njejtën kohë këto ekonomi familjare u pajisen me kontejner 120 litra.Kontejnerët janë donacion nga Komuna e Skenderajt.

Gjithmonë në shërbimin tuaj.

Të bashkangjitur keni edhe disa fotografi.12.11.2020