Vazhdon shtrirja e shërbimit nga KRM “Uniteti”, tani edhe në Krasmiroc

𝐊𝐑𝐌 “𝐔𝐧𝐢𝐭𝐞𝐭𝐢” – Njësia në Skenderaj, kanë lidhur kontrata të reja për shërbimin dhe menaxhimin e mbeturinave me ekonomitë familjare në fshatin Krasmiroc të Skenderajt, në të njejtën kohë këto ekonomi familjare u pajisen me kontejner.

Kontejnerët janë donacion nga Komuna e Skenderajt.

Të bashkangjitur keni edhe disa fotografi.

Gjithmonë në shërbimin tuaj.