“Uniteti” në Skenderaj vazhdon me fshirjen dhe larjen e rrugëve

𝐊𝐑𝐌 “𝐔𝐧𝐢𝐭𝐞𝐭𝐢” – Njësia Operative në Skenderaj, kanë vazhduar me aktivitetin e tyre për mirëmbajtjen e qytetit, duke bërë fshirjen dhe larjen e rrugëve dhe trotuareve në pjesë të ndryshme të qytetit.

Të bashkangjitur keni edhe disa fotografi nga aktiviteti.

Gjithmonë të përkushtuar ndaj jush.