“Uniteti” në Skenderaj vazhdon me aktivitetin e grumbullimit të mbeturinave

𝐊𝐑𝐌 “𝐔𝐧𝐢𝐭𝐞𝐭𝐢”-Njësia Operative në Skenderaj, vazhdon aktivitetin e tij të grumbullimit të mbeturinave në pjesë të ndryshme të qytetit në Skenderaj.

Të bashkangjitur keni edhe disa fotografi.

Gjithmonë të përkushtuar ndaj jush.