UNITETI në Mitrovicë

Punëtorët e 𝐊𝐑𝐌 “𝐔𝐧𝐢𝐭𝐞𝐭𝐢” mbrëmë kanë vazhduar me aktivitetin e tyre për mirëmbajtjen e qytetit të Mitrovicës, duke bërë fshirjen dhe larjen e rrugëve dhe trotuareve.

Të bashkangjitur keni edhe disa fotografi në sheshet e qytetit.

Gjithmonë të përkushtuar ndaj jush