“Pastërtia dhe Natyra” kur ndërthuren në mes veti

𝐊𝐑𝐌 “𝐔𝐧𝐢𝐭𝐞𝐭𝐢” edhe sot si çdo ditë tjetër ka bërë pastrimin e shportave, hapësirave gjelbëruese, trotuareve dhe rrugëve rreth Liqenit Akumulues, duke u përkujdesur kështu që qytetarët të mund ta vizitojnë me më shumë dëshirë këtë atraksion turistik.

Gjithashtu lusim vizitorët që mbeturinat t’i hudhin në shporta.

Të bashkangjitur keni edhe disa fotografi të datës: 18.12.2020