NJOFTIM PËR SHTYERJE TË AKTIVITETIT

Të nderuar, për shkak të kushteve atmosferike të pafavorshme për të filluar me aktivitetet e ‘Java e Pastrimit me Unitetin”, ju informojmë se të gjitha aktivitetet e parapara me këtë program do të shtyhen për ditën e nesërme (E martë) me 18.05.2021.

Vend-nisja nga Ura e Ibrit në ora 11:00