Njësia Operative në Vushtrri largon një deponi ilegale

𝐊𝐑𝐌 “𝐔𝐧𝐢𝐭𝐞𝐭𝐢” – Njësia Operative në Vushtrri, edhe pse kryen shërbimin e rregullt në këtë zonë prapëseprapë po krijohet një deponi ilegale, kështu po bëhet një mjedis jo i shëndetshëm për banorët përreth.

𝐊𝐑𝐌 “𝐔𝐧𝐢𝐭𝐞𝐭𝐢” bën apel tek qytetarët që mos të hedhin mbeturina në vende të palejuara, të kontribuojmë së bashku për një qytet të pastër.

Të bashkangjitura i keni edhe disa pamje para dhe pas intervenimit.
10.02.2021