Njësia Operative në Skenderaj vazhdon aktivitete

𝐊𝐑𝐌 “𝐔𝐧𝐢𝐭𝐞𝐭𝐢”-Njësia Operative në Skenderaj, vazhdon aktivitetin e tij të grumbullimit të mbeturinave në pjesë të ndryshme të qytetit në Skenderaj.

Të bashkangjitur keni edhe disa fotografi nga aktiviteti.
Gjithmonë të përkushtuar ndaj jush.