Mbulohet deponia në Germovë

KRM “Uniteti” ka mbuluar deponinë e Germovës në tërësi sipas periudhës të paraparë.

Deponia e Gërmovës vazhdon të mirëmbahet nga KRM “Uniteti” më së miri, në raport me deponitë tjera që gjenden në Kosovë.

Të bashkangjitur keni edhe disa fotografi nga ky aktivitet.

Gjithmonë në shërbim të qytetarëve, për një mjedis të pastër.