KRM “Uniteti” vazhduan me aktivitetet e tyre

Punëtorët e 𝐊𝐑𝐌 “𝐔𝐧𝐢𝐭𝐞𝐭𝐢” vazhduan me aktivitetin e tyre për mirëmbajtjen e qytetit të Mitrovicës, duke bërë fshirjen e rrugëve dhe trotuareve në pjesë të ndryshme të qytetit.

Gjithmonë të përkushtuar ndaj jush.

Të bashkangjitur keni edhe disa fotografi.
09.11.2020