KRM “Uniteti” vazhdon me mirëmbajtjen e qytetit të Mitrovicës

Punëtorët e 𝐊𝐑𝐌 “𝐔𝐧𝐢𝐭𝐞𝐭𝐢” kanë vazhduar me aktivitetin e tyre për mirëmbajtjen e qytetit të Mitrovicës, duke bërë fshirjen e rrugëve dhe trotuareve.

Të bashkangjitur keni edhe disa fotografi në pjesë të ndryshme të qytetit.

Gjithmonë të përkushtuar ndaj jush