KRM “Uniteti” vazhdon larjen e rrugëve në Mitrovicë

KRM “Uniteti” vazhdon të jetë ndër shtyllat kryesore në ruajtjen e shëndetit publik, duke qenë aktiv gjatë gjithë kohës.