KRM “Uniteti” vazhdon aktivitetin e tij të grumbullimit të mbeturinave