KRM “Uniteti” u jep bonus nga 50 euro të gjithë punëtorëve për fundvit

Me propozim të Kryeshefit Ekzekutiv, sot Bordi i Drejtorëve i ndërmarrjes KRM “UNITETI” ka marrë vendim që t’i shpërblej me nga 50 euro bonus për fundvit të gjithë punëtorët e kompanisë. Kjo traditë e filluar vitin e kaluar, ka vazhduar edhe këtë vit.

Bordi dhe Kryeshefi Ekzekutiv i falënderojnë gjithë punëtorët e kompanisë për angazhimin e jashtëzakonshëm që kanë bërë në këtë vit që është karakterizuar me pandeminë COVID-19, ku realizimi i Planit Operativ dhe Planit të Biznesit ka qenë shumë sfidues.

Me punë dhe përkushtim maksimal, gjithçka është e mundshme!