KRM “Uniteti” përveç shesheve vazhdon edhe me rrugë të tjera të Mitrovicës

𝐊𝐑𝐌 “𝐔𝐧𝐢𝐭𝐞𝐭𝐢” me dinamikën e rregullt të fshirjes dhe larjes së rrugëve të ndryshme në Mitrovicë, ku përveç shesheve vazhdoj në rrugët si “Shemsi Ahmeti”, “Hasan Prishtina”, “Skenderbeu”, “Pajazit Boletini”, “Kemal Ataturk”, “Afrim Zhitia” “Agim Hajrizi”, si dhe në disa rrugë të tjera përreth.

Të bashkangjitur keni edhe disa fotografi nga aktiviteti i datës: 13.10.2020 dhe 14.10.2020