KRM “Uniteti” nuk ka të ndalur

Punëtorët e 𝐊𝐑𝐌 “𝐔𝐧𝐢𝐭𝐞𝐭𝐢” kanë vazhduar me aktivitetin e tyre për mirëmbajtjen e qytetit të Mitrovicës, duke bërë fshirjen e rrugëve, trotuareve, si dhe hapësirave gjelbëruese.

Të bashkangjitur keni edhe disa fotografi nga aktiviteti i sotëm në pjesë të ndryshme të qytetit.

Gjithmonë të përkushtuar ndaj jush.
18.03.2021