KRM “Uniteti” – njësia në Vushtrri, ka vazhduar punën duke bërë pastrimin e rrugëve dhe trotuareve të qytetit të Vushtrrisë

KRM “Uniteti” – njësia në Vushtrri, ka vazhduar punën duke bërë pastrimin e rrugëve dhe trotuareve të qytetit të Vushtrrisë.

Punëtorët e KRM “Uniteti” janë të përkushtuar në mbajtjen e pastërtisë të të gjitha rrugëve në të gjitha qytetet të cilat i ka në menaxhim kompania.

Gjithmonë në shërbimin tuaj.Leave a Reply