KRM “Uniteti” – Njësia në Skenderaj njofton të gjithë klientët

NJOFTIM:

KRM “Uniteti” – Njësia në Skenderaj njofton të gjithë klientët (ekonomitë familjare) se nëse pagesat për shërbimin e kryer për menaxhimin e mbeturinave nuk e paguajnë deri më datë 28.02.2020, atëherë inkasimi do të bëhet duke shfrytëzuar ligjet në fuqi përmes përmbaruesit privat.Leave a Reply