KRM “Uniteti” në Suhodoll, Gushavc dhe Vinarc

𝐊𝐑𝐌 “𝐔𝐧𝐢𝐭𝐞𝐭𝐢” vazhdon aktivitetin e tij të grumbullimit të mbeturinave në pjesë të ndryshme të qytetit të Mitrovicës, ku sipas planit operativ sot në radhë ishin fshatrat Suhodoll, Gushavc dhe Vinarc.

Të bashkangjitur keni edhe disa fotografi nga aktiviteti i sotëm.

Gjithmonë të përkushtuar ndaj jush.
25.03.2021