KRM “Uniteti” në Skenderaj vazhdon me mirëmbajtjen e qytetit

𝐊𝐑𝐌 “𝐔𝐧𝐢𝐭𝐞𝐭𝐢” – Njësia Operative në Skenderaj, kanë vazhduar me aktivitetin e tyre për mirëmbajtjen e qytetit, duke bërë fshirjen e rrugëve dhe trotuareve.

Të bashkangjitur keni edhe disa fotografi nga aktiviteti i sotëm në pjesë të ndryshme të qytetit.

Gjithmonë të përkushtuar ndaj jush.
11.03.2021