KRM “Uniteti” në Mitrovicë vazhdon me aktivitete

Punëtorët e 𝐊𝐑𝐌 “𝐔𝐧𝐢𝐭𝐞𝐭𝐢” kanë vazhduar me aktivitetin e tyre për mirëmbajtjen e qytetit të Mitrovicës, duke bërë fshirjen e rrugëve dhe trotuareve në pjesë të ndryshme të qytetit.

Të bashkangjitur keni edhe disa fotografi nga aktiviteti i sotëm.

Gjithmonë të përkushtuar ndaj jush
31.08.2021