KRM “Uniteti” në Mikushnicë dhe Lubavec të Skenderajt

Njësia Operative në Skenderaj, vazhdon aktivitetin e tij të grumbullimit të mbeturinave në pjesë të ndryshme, ku sipas planit operativ puntorët e 𝐊𝐑𝐌 “𝐔𝐧𝐢𝐭𝐞𝐭𝐢” ishin në fshatrat Mikushnicë dhe Lubavec të Skenderajt.

Gjithmonë të përkushtuar ndaj jush.
Të bashkangjitur keni edhe disa fotografi nga aktiviteti i datës:
09.12.2020