KRM “Uniteti” në lagjen Ilirida dhe Zhabar të Mitrovicës

KRM “Uniteti” vazhdon aktivitetin e tij të grumbullimit të mbeturinave në pjesë të ndryshme të qytetit të Mitrovicës, ku sipas planit operativ sot në radhë ishin lagjet Ilirida dhe Zhabar të Mitrovicës.

Gjithmonë të përkushtuar ndaj jush.

Të bashkangjitur keni edhe disa fotografi nga aktiviteti i sotëm të datës: 15.07.2020