KRM “Uniteti” në fshatrat Marinë dhe Kryshec të Skenderajt

𝐊𝐑𝐌 “𝐔𝐧𝐢𝐭𝐞𝐭𝐢”-Njësia Operative në Skenderaj, vazhdon aktivitetin e tij të grumbullimit të mbeturinave në pjesë të ndryshme të qytetit, ku sipas planit të ri operativ sot në radhë ishin edhe fshatrat Marinë dhe Kryshec të Skenderajt.

Gjithmonë të përkushtuar ndaj jush.

Të bashkangjitur keni edhe disa fotografi nga aktiviteti i sotëm të datës: 14.10.2020