KRM “Uniteti” me dinamikën e rregullt të fshirjes dhe larjes