KRM “Uniteti” me aktivitete në Vushtrri

Punëtorët e 𝐊𝐑𝐌 “𝐔𝐧𝐢𝐭𝐞𝐭𝐢”-Njësia Operative në Vushtrri vazhduan me aktivitetin e tyre për mirëmbajtjen e qytetit të Vushtrrisë, duke bërë fshirjen e rrugëve dhe trotuareve në pjesë të ndryshme të qytetit.

Të bashkangjitur keni edhe disa fotografi të aktivitetit të sotëm në sheshin e qytetit të Vushtrrisë.

Gjithmonë të përkushtuar ndaj jush.
10.02.2021