KRM “Uniteti” edhe në ditë vikendi aktiv

Edhe pse ditë vikendi, punëtorët e KRM “Uniteti” vazhduan edhe sot me aktivitetin e tyre për mirëmbajtjen e qytetit të Mitrovicës, duke bërë fshirjen e rrugëve dhe trotuareve.

Të kujdesemi së bashku për një ambient më të pastër!
16.08.2020