KONKURS – Këshilltar/e i Përgjithshëm Sekretar/e i Ndërmarrjes