Grumbullimi i mbeturinave vazhdon edhe në lagjen “Ilirida”