Bëhet larja e rrugëve të ndryshme të Mitrovicës

KRM “Uniteti” vazhdon me dinamikën e tij të punës, duke bërë larjen dhe fshirjen e rrugëve në pjesë të ndryshme të qytetit të Mitrovicës.

Gjithmonë në shërbim të qytetarëve, për një mjedis të pastër.