Bëhet fshirja dhe larja e platos para Shtëpisë së Kulturës “Hasan Prishtina”