Aktivitetet

Njoftimet

  • Tica, Plluzhina dhe Likoci përfshihen në shërbimin e grumbullimit të mbeturinave

    •Tica, Plluzhina dhe Likoci përfshihen në shërbimin e grumbullimit të mbeturinave• Nga sot KRM “Uniteti” – Njësia në Skenderaj, ka filluar shërbimin e grumbullimit të mbeturinave edhe në fshatrat Ticë dhe Plluzhinë, përderisa ditë më parë edhe Makërrmali është perfshi në shërbim. Po ashtu KRM “Uniteti” është në përfundim të nënshkrimit të kontratave edhe me

    11/02/2020
  • KRM “Uniteti” – Njësia në Skenderaj njofton të gjithë klientët

    NJOFTIM: KRM “Uniteti” – Njësia në Skenderaj njofton të gjithë klientët (ekonomitë familjare) se nëse pagesat për shërbimin e kryer për menaxhimin e mbeturinave nuk e paguajnë deri më datë 28.02.2020, atëherë inkasimi do të bëhet duke shfrytëzuar ligjet në fuqi përmes përmbaruesit privat.

    11/02/2020
Zyra Qendrore
Mitrovicë
Vushtrri
Skenderaj